بازرگانی و فروش

هوش مصنوعی یا AI

بازرگانی و فروش

 
همانگونه که در رویکردهای ما مشخص است راهکار محور بودن به جای برند محور بودن امری مهم و قابل توجه است. از این‌رو در بخش بازرگانی کارشناسان ما ابتدا نیازهای شما را بررسی نموده و متناسب با راهکار ارایه شده تجهیزات مورد نیاز شما را از برندهای تعیین شده در طیف وسیعی ارایه می‌نمایند:

 

  • تجهیزات شبکه شامل انواع سوییچ و سایر تجهیزات PASSIVE و ACTIVE
  • تجهیزات امنیتی شامل UTM
  • انواع Server و تجهیزات اتاق Server
  • سیستم‌های ذخیره‌ساز STORAGE
  • کلیه تجهیزات سیستم‌های نظارت تصویری شامل انواع دوربین و تجهیزات ذخیره‌سازی تصویر