فناوری های نوظهور تا سال ۲۰۲۲ در گزارش گارتنر

فناوری های نوظهور تا سال ۲۰۲۲ در گزارش گارتنر

گزارش موسسه تحقیقاتی فناوری گارتنر از فناوری های نوین تا سال ۲۰۲۲ موسسه گارتنر (Gartner Inc.) یک موسسه تحقیقاتی در زمینه های مربوط به فناوری است و به طور منظم نتایج این تحقیقات را هر سال منتشر می‌کند. عمده این تحقیقات معطوف به رهبران اصلی صنعت فناوری اطلاعات است که شامل سازمان های دولتی، کسب […]