مجموعه راه‌کارهای رستاک

شرکت رستاک سامانه ویرا، راه‌کارهای خود را در ۸ مجموعه برای توسعه و موفقیت کسب‌وکارها فراهم آورده است.

Data Center

مرکز داده

CRM

ارتباط با مشتری

Co-Email

ایمیل سازمانی

Security

امنیت شبکه

VOIP

ارتباط یکپارچه

Video Conference

ویدیو کنفرانس